Usługi dodatkowe

  • Możliwość uzyskania konsultacji i wyjaśnień w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego oraz w czasie jego badania
  • Przeprowadzenie badania wstępnego – w uzgodnieniu z badaną jednostką,
  • W celu zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług Zespół zapewnia weryfikację raportów z badania przez biegłych rewidentów o najwyższych kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym ( również w organach podatkowych )

zobacz również:

Zespół Biegłych Rewidentów - Fiskar

Zespół rozpoczął działalność w 1994 r. jako spółka biegłych rewidentów. Założycielem i prezesem zarządu Spółki jest mgr Zofia Kardysz posiadająca uprawnienia Biegłego Księgowego od 1978 r.,

więcej