Nasze specjalizacje

  • Badaniu sprawozdań finansowych
  • Obsłudze księgowej ( księgi handlowe) małych i średnich firm o bardzo zróżnicowanym profilu działalności oraz różnym statusie prawnym,
  • Nadzorze finansowo księgowym
  • Doradztwie podatkowym i księgowym.

zobacz również:

Zespół Biegłych Rewidentów - Fiskar

Zespół rozpoczął działalność w 1994 r. jako spółka biegłych rewidentów. Założycielem i prezesem zarządu Spółki jest mgr Zofia Kardysz posiadająca uprawnienia Biegłego Księgowego od 1978 r.,

więcej