Zespół Biegłych Rewidentów - Fiskar

ZESPÓŁ BADAŁ SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA LATA 1993 – ( do chwili obecnej ), RÓŻNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:

  • Przedsiębiorstw państwowych
  • Spółek prawa handlowego
  • Spółek cywilnych
  • Spółdzielni mieszkaniowych, pracy itd.
  • Specjalizacja:
    » badanie sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych.

zobacz również:

O nas

Zespół rozpoczął działalność w 1994 r. jako spółka biegłych rewidentów. Założycielem i prezesem zarządu Spółki jest mgr Zofia Kardysz posiadająca uprawnienia Biegłego Księgowego od 1978 r.,

Przed założeniem spółki, pracowała na stanowisku Głównego Księgowego w dużych zakładach, m.in. w Zakładach Chemii Gospodarczej „Pollena” we Wrocławiu.

Zespół zatrudnia na stałe przeciętnie 5 osób, ponadto zatrudnione są okresowo osoby w ramach umów zlecenie oraz o dzieło.

Od początku działalności zostało zbadanych przez Zespół ponad 400 podmiotów gospodarczych na terenie województwa dolnośląskiego oraz województw ościennych.